Marginální (mezní) náklady

(Marginal cost)

Vzrůst nebo pokles celkových nákladů společnosti při zvýšení nebo snížení výstupu o jednotku.

Další pojmy