Manutální otisk

(Manual imprint)

Otisk vyražených údajů na platební kartě prostřednictvím mechanického imprinteru.

Další pojmy