ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Manutální otisk

(Manual imprint)

Otisk vyražených údajů na platební kartě prostřednictvím mechanického imprinteru.

Další pojmy