Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Manažerské akcie

(Management stock)

Procentní podíl držený osobami z vedení společnosti.

Další pojmy