ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Manažerské akcie

(Management stock)

Procentní podíl držený osobami z vedení společnosti.

Další pojmy