Manažer fondu

(Funds manager)

Manažer sdružení zdrojů, jako je např. vzájemný fond. Jeho úkolem je maximalizovat výnosy fondu při minimálním možném riziku.

Další pojmy