ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Makroekonomie

(Macroeconomics)

Analýza národního hospodářství jako celku za použití agregovaných dat, jako je cenová úroveň, nezaměstnanost, inflace nebo průmyslová výroba.

Další pojmy