ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Majetek nabytý po vyhlášení konkurzu.

(After acquired property)

Majetek vstupující do konkurzu po datu rozhodnutí soudu. Měl by být vykázán správci konkurzní podstaty.

Další pojmy