Majetek nabytý po vyhlášení konkurzu.

(After acquired property)

Majetek vstupující do konkurzu po datu rozhodnutí soudu. Měl by být vykázán správci konkurzní podstaty.

Další pojmy