Majetek (akcie, jmění)

(Equity)

Běžné či kmenové akcie

Další pojmy