M.B.O.

(M.B.O.)

Management Buy-Out (odkup firmy jejími manažery).

Další pojmy