LTV

(Loan to Value)

Poměr hodnoty úvěru k zajištění.

Další pojmy