Lot, jednotka obchodování

(Round lot)

Nákup nebo prodej takového množství akcií, které je násobkem 100 (např. 200, 1000 atd.).

Další pojmy