Losování

(Ballot)

Jestliže došlo k přeobjednání akcií, pak dochází k jejich dělbě náhodným způsobem.

Další pojmy