Loňský rok znamenal pro banky velké, až revoluční změny

  • 26. 02. 2021

Co znamenal koronavirový rok pro banky?
"…Pro banky znamenal velké, řekl bych až revoluční změny. Banky musely výrazně posílit svoje digitální služby, protože si to vyžadovala situace, ale i samotní klienti. Tuto transformaci zvládly banky neobyčejně rychle a efektivně…"

Je podle vás současná legislativa spíše prověřitelská, nebo prodlužnická?
"…Myslím, že takto paušálně právní řád zhodnotit nelze. Co nicméně pozoruji již několik let, jsou stále častější pokusy a celková tendence posouvat právní úpravu, zejména vymáhacího procesu, směrem k posílení práv a ochraně postavení dlužníka…"

Co by chráněné účty znamenaly pro banky?
"Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nakonec odmítla senátní pozměňovací návrh a setrvala na své původní předloze upravující chráněný účet, jsem nucen označit z pohledu bankovního sektoru za velmi nešťastnou, neboť to pro banky představuje zcela zásadní problém…"