Listina zakládající nárok

(Title deed)

Dokument, který dokládá právní nárok osoby na majetek.

Další pojmy