Liquidity Management

  • Liquidity Management
  • 19.09.2023
  • BASE, Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2

Liquidity Management, téma odborného semináře, který jsme připravili na míru seniorním zaměstnancům bankovního sektoru, na základě požadavků našich členů a jejich komisí.

Jaké mohou nastat scénáře pro řízení rizika likvidity a jak se vyvíjí hlavní ukazatele prahových hodnot? Mimo odpovědi na tyto otázky se zaměříme i na zpřístupnění informací o likviditě dle Nařízení EU č. 575/2013 a na samotné výpočty a regulatorní reporting. A v neposlední řadě se podíváme i na regulatorní výklad LCR / NSFR.

Oceníte-li aktuální informace a zkušenosti profesionálů na téma Liquidity Management, přijměte prosím naše pozvání účastnit se odborného semináře, který pořádá Česká bankovní asociace ve spolupráci se zkušenými experty ze společnosti Deloitte Advisory.

Kontakt:

Pro více informací nás kontaktujte na seminare@cbaonline.cz