Liquidity Management

 • Liquidity Management
 • 19.09.2023
 • Italská 69, Praha 2

Liquidity Management, téma odborného semináře, který jsme připravili na míru seniorním zaměstnancům bankovního sektoru, na základě požadavků našich členů a jejich komisí.

Jaké mohou nastat scénáře pro řízení rizika likvidity a jak se vyvíjí hlavní ukazatele prahových hodnot? Mimo odpovědi na tyto otázky se zaměříme i na zpřístupnění informací o likviditě dle Nařízení EU č. 575/2013.

Se zástupci z Česká Národní Banky se zaměříme na oblasti dohledu řízení rizika likvidity a financování ve smyslu přiměřenosti likvidity a financování, zátěžového testování, jaký je rizikový apetit a systém limitů a jaké jsou vazby na plánovací proces.

Komu je seminář určen?
Seniorním zaměstnancům bank, kteří chtějí obohatit své znalosti v oblasti řízení rizika likvidity. Všem, kteří mají zájem o sdílení zkušeností expertů v oblasti bankovnictví ať už se jedná o právní pohled či vysvětlení dohledových postupů a očekávání přímo od zástupců České národní banky.

 

Program dne:

9.00–9.15
Zahájení programu, úvodní slovo


9.15–11.00
Úvodní část

 • Úvod do řízení likvidity: Představení základních principů řízení likvidity, vztah likvidity a rizika likvidity
 • Ukazatele likvidity: Příklady ukazatelů a diskuse dostatečnosti LCR a NSFR pro řízení likvidity
 • Modelování: Důležité aspekty modelování, co modely umí a co neumí zachytit, na co si dát pozor a na co nezapomenout
 • Příklady z praxe
 • Diskuse


11.00–11:30
Přestávka na občerstvení


11.30–12.30
Přístup ČNB v oblasti dohledu řízení rizika likvidity a financování

 • Přiměřenost likvidity a financování
 • Zátěžové testování
 • Rizikový apetit a systém limitů
 • Vnitřně stanovené požadavky na likviditu a financování
 • Vazba na plánovací proces


12.30–13.15
Přestávka na oběd


13.15–14.00
Diskuse se zástupci ČNB a účastníky semináře

 

 

Více informací naleznete na https://www.cbaeducaplus.cz/liquidity-management