Linie trhu cenných papírů

(Security market line)

Linie reprezentující vztah mezi požadovaným výnosem a betou.

Další pojmy