Linie trendu

(Trendline)

Vytvořena spojením řady sestupných maximálních cen nebo vzestupných minimálních cen.

Další pojmy