Limity fluktuace

(Fluctuation limit)

Limity stanovené komoditní burzou za účelem omezení větších ztrát obchodníků z jejich obchodování.

Další pojmy