Limitovaná uzavírací objednávka

(Limit on close order)

Příkaz k prodeji nebo nákupu určeného množství akcie za uzavírací cenu; příkaz je realizován, pouze pokud uzavírací cena dosáhne určené nebo příznivější ceny.

Další pojmy