Limitovaná objednávka

(Limit order)

Příkaz daný makléři klientem určující cenu; příkaz je realizován, jen dosáhne-li trh této nebo lepší ceny.

Další pojmy