Likvidní trh

(Liquid market)

Trh umožňující rychlý a efektivní vstup nebo výstup za cenu blízkou poslední obchodované ceně.

Další pojmy