ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Likvidní trh

(Liquid market)

Trh umožňující rychlý a efektivní vstup nebo výstup za cenu blízkou poslední obchodované ceně.

Další pojmy