Likvidní peníze

(Near money)

Hotovostní ekvivalenty a další aktiva snadno konvertovatelná do hotovosti.

Další pojmy