Likvidní aktiva

(Liquid assets)

Aktiva pohotově směnitelná do hotovosti, jako jsou obchodovatelné cenné papíry nebo směnky.

Další pojmy