Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Likvidní aktiva

(Liquid assets)

Aktiva pohotově směnitelná do hotovosti, jako jsou obchodovatelné cenné papíry nebo směnky.

Další pojmy