ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Likvidní aktiva

(Liquid assets)

Aktiva pohotově směnitelná do hotovosti, jako jsou obchodovatelné cenné papíry nebo směnky.

Další pojmy