Likviditní poměr

(Liquidity ratio)

Ukazatele, které pomáhají definovat schopnost podniku plnit jeho každodenní splatné závazky a rovněž pomáhají při přesnějším stanovení likvidity jednotlivých krátkodobých aktiv a pasiv. Podíl oběžných aktiv (bez zásob) a krátkodobých závazků se nazývá rychlá (pohotová) likvidita nebo také test kyselosti podnikové rozvahy.

Další pojmy