Likvidace

(Liquidation)

1. Transakce za účelem snížení nebo uzavření dlouhé či krátké pozice.2. Rozpuštění nebo uzavření společnosti, ať dobrovolné, nebo povinné.3. Odprodej aktiv za hotové.

Další pojmy