Licencování

(Licensing)

Smluvní dohoda, při níž poskytovatel patentu, obchodní značky, služební značky, autorského práva nebo know-how prodává nebo jinak zpřístupňuje tato svá práva jiné osobě za určitou dohodnutou náhradu (odměnu). Ta může být tvořena pevnou částkou, pohyblivou (podle objemu produkce) částkou, nebo kombinací obou.

Další pojmy