Licenční poplatek

(Royalty)

Poplatek placený příjemcem licence majiteli (poskytovateli) licence za její poskytnutí.

Další pojmy