Letecký nákladní list

(Air waybill)

Dokument dokazující leteckou přepravu zboží jak vnitrozemskou, tak mezinárodní. Jde o nepřevoditelný instrument, který slouží jako potvrzení pro odesílatele zboží a říká, že přepravce přebírá uvedené zboží a zavazuje se ho přepravit na určené letiště podle uvedených podmínek.

Další pojmy