E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Legislativní výhled na rok 2024

  • 15. 01. 2024
  • Autor: Filip Hanzlík

Máme za sebou turbulentní rok s tragickým zakončením v podobě odporného zločinu na pražské filozofické fakultě. Byl to také rok velkého politického střetu o konsolidační balíček a druhý rok válečný. Čeká nás nyní předposlední rok volebního období a bude nepochybně legislativně a politicky intenzivní. Prožijeme si souboj o korespondenční volbu a manželství pro všechny, ale dost možná také intenzivní veřejnou debatu o perspektivě přijetí eura. A taky hned troje volby. Ale ani v „běžném“ legislativním provozu nebude o velká a dalekosáhlá témata nouze.

Především lze očekávat rozuzlení sporů o konečnou podobu transpozice evropských pravidel oddlužení podnikajících fyzických osob, lépe řečeno o podobu masivního gold-platingu, který v této věci nepochybně nastane. Zdá se být jisté, že oddlužení bude pro spotřebitele i OSVČ tříleté, i když ani k tomu nás směrnice nenutí. Zásadní pak bude, nakolik se podaří nastavit podmínky vstupu do oddlužení s důrazem na reálnou schopnost a motivaci dlužníka své dluhy splácet. Stále jsem přesvědčen, že racionální zákonodárce by neměl výrazněji měnit stávající pravidla spotřebitelského oddlužení, pokud od účinnosti předchozího balíku zásadních změn neuplynulo ani prvních 5 let, ve kterých by se nová pravidla v úplnosti prakticky otestovala. Tento princip najdeme i v programovém prohlášení vlády v kapitole „Legislativa“. Ale uplatněn určitě nebude.

Hned v lednu bude spuštěno výborové projednávání návrhu zákona o hromadném řízení soudním, přičemž lze očekávat, že tato předloha bude v roce 2024 parlamentem projednána, a že hromadné žaloby budou jedním z témat, která nás budou provázet po většinu nadcházejícího roku. Půjde o to, aby se minimalizoval šikanózní potenciál tohoto institutu, který se nesmí stát nástrojem vyřizování účtů a nekalých praktik. To by nepochybně silně oslabilo důvěru podnikatelského prostředí v právní stát. K zásadním otázkám budou patřit pravidla maximálně transparentního, ale zároveň udržitelného financování hromadných žalob, odmítnutí možnosti vícečetných hromadných řízení proti témuž žalovanému v téže věci, zajištění „rovnosti zbraní“ žalobce a žalovaného a o důsledné setrvání na principu „opt-in“.

Z pohledu bankovního sektoru by měl být příští rok významný až mimořádný i z toho důvodu, že ministerstvo financí plánuje předložit koncem roku návrh zcela nového zákona o bankách, resp. zákona o úvěrových institucích (to za předpokladu, že by nový zákon reguloval jak činnost bank, tak i spořitelních a úvěrních družstev). Česká bankovní asociace jakožto reprezentant bankovního sektoru je připravena se opětovně aktivně podílet na přípravných pracích ve spolupráci s ministerstvem financí a ČNB.

Počítáme také s intenzivním zapojením do debaty a projednávání transpozice novelizované směrnice o spotřebitelských úvěrech (tzv. CCD2) do zákona o spotřebitelském úvěru. Příští rok bude také klíčový z hlediska efektivní implementace novelizovaného nařízení eidas a především projektu tzv. EU ID Wallet, který může zásadním způsobem posunout kupředu digitalizaci české veřejné správy.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.