Legislativní výhled na rok 2021

  • 15. 01. 2021
  • Autor: Filip Hanzlík

Předvolební legislativní ruleta

 

Sepsat legislativní výhled na konkrétní rok je vždy poněkud ošidné, ale pokusit se o to v roce volebním je vysloveně nevděčná úloha. Dosavadní zkušenost nám jasně naznačuje, že legislativní proces se ve volebním roce stává mimořádně nepředvídatelným, a to jak v období před volbami, tak i po nich.

Pokračování v článku – ZDE.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.