Kvalifikovaný indosament

(Qualified endorsement)

Indosament obsahující slova "bez rekurzu" apod., určená k omezení závazků indosanta.

Další pojmy