Kupon

(Coupon)

Úroková platba z dluhového instrumentu

Další pojmy