ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Krytá prodejní opce

(Covered put)

Označuje prodejní opční pozici, ve které je vypisovatel opce současně krátký v odpovídající akcii, nebo obdržel depozitum v hotovosti či hotovostním ekvivalentu, potřebné k vypořádání opce. Poněvadž peníze nebo akcie již byly stanoveny, dochází k omezení rizika neseného vypisovatelem opce. V případě, že se držitel prodejní opce rozhodne ji využít, riziko nesené vypisovatelem je mnohem více limitováno, než by bylo v případě nekryté nebo samotné prodejní opce.

Další pojmy