Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Krytá opce

(Covered option)

Používá se u derivátových produktů. Opční pozice, která je vyrovnána stejnou protipozicí v podléhajícím cenném papíru.

Další pojmy