ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Krytá opce

(Covered option)

Používá se u derivátových produktů. Opční pozice, která je vyrovnána stejnou protipozicí v podléhajícím cenném papíru.

Další pojmy