Krytá kupní opce

(Covered call)

Krátká kupní opční pozice v situaci, kdy vypisovatel opce je "dlouhý" v počtu podléhajících akcií, reprezentovaných opčními kontrakty. Krytá kupní pozice limituje riziko nesené vypisovatelem opce, neboť akcie nemusejí být - v případě zájmu držitele opce o její využití - nakoupeny na trhu za tržní cenu.

Další pojmy