Krycí poměr

(Coverage ratio)

Krycí poměry měří rozsah, v jakém jsou firemní dluhové závazky kryty tokem fondů pocházejícím z podnikových aktivit. Jsou v podstatě mírou podnikatelovy kapacity splácení. To dělá tyto ukazatele zajímavými pro úvěrové bankéře.

Další pojmy