Křížové prodeje

(Cross selling)

Snaha o prodej jiných nebo dodatečných finančních služeb klientovi, kterému se již určitá služba/služby poskytují.

Další pojmy