Křižovaný šek

(Crossed check)

Šek, který může být vyplacen jen na účet příjemce.

Další pojmy