Kreditní zůstatek

(Credit Balance)

Kladný zůstatek na účtu. 

Další pojmy