Kreditní doklad (u platební karty)

(Credit voucher)

Doklad, na kterém obchodní společnost vyznačí částku, kterou se zavazuje vrátit držiteli platební karty za nedodané, reklamované nebo neodebrané zboží nebo nečerpané služby.

Další pojmy