Krátkodobý závazek

(Short-term obligation)

Běžný závazek.

Další pojmy