ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Krátkodobý vládní papír

(Short gilt)

Vládní dluhopis se splatností pět a méně let.

Další pojmy