Kovariance

(Covariance)

Míra společného pohybu (regrese) dvou proměnných.

Další pojmy