Koupě při uzavření

(Buy on close)

Objednávka na nákup akcie na konci obchodního dne za cenu v uzavíracím rozpětí.

Další pojmy