Kotování

(Quotation)

Cena nabízená za koupi nebo prodej určitého cenného papíru.

Další pojmy