Kotované cenné papíry

(Listed securities)

Akcie nebo dluhopisy, které byly přijaty k obchodování na organizovaném trhu cenných papírů.

Další pojmy