ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Kotovaná společnost

(Quoted company)

Společnost uvedená na oficiální burze, jejíž akcie jsou "kotovány" a dostupné k obchodování veřejností.

Další pojmy