Kotovaná cena

(Quoted price)

Cena, za niž se uskutečnil poslední prodej a nákup určitého cenného papíru nebo komodity.

Další pojmy