Košová opce

(Basket option)

Opce umožňující držiteli zachovat úrok z koše komodit/cenných papírů. Vypořádání se zpravidla uskutečňuje hotovostním způsobem.

Další pojmy