E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Košová opce

(Basket option)

Opce umožňující držiteli zachovat úrok z koše komodit/cenných papírů. Vypořádání se zpravidla uskutečňuje hotovostním způsobem.

Další pojmy