Korespondenční bankovnictví

(Correspondent banking)

Dohoda, podle níž jedna banka poskytuje platební a další služby pro jinou banku. Platby přes korespondenty se často uskutečňují prostřednictvím recipročních účtů (tzv. nostro a loro účtů), na nichž mohou být stanoveny úvěrové linky. Korespondentské bankovní služby jsou primárně poskytovány přes hranice států, ale jsou známy i národní agenturní vztahy. Loro účet označuje účet vedený korespondentem ve prospěch zahraniční banky, zahraniční banka naproti tomu vede ve prospěch domácí banky tzv. nostro účet.

Další pojmy