Konzulární faktura

(Consular invoice)

Faktura popisující charakteristiky daného zboží, potvrzená konzulem v přístavu nalodění. Je vyžadována v některých zemích.

Další pojmy